მთავარი ჩვენს შესახებ არქივი დაგვიკავშირდით
GE |  AB |  EN |  RU
სიახლეები ოკუპირებული აფხაზეთი
გადაცემები

ინფორმაცია ს.ს.ი.პ. საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

2017-06-07 14:43


ცენტრის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი(2014; 2015 და 2016 წლები) 

2017 წლის  I; II;  III  და IV კვარტალი

2018 წლის  I; II;  III  და IV კვარტალი


ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2014, 2015, 2016; 2017 წლის I კვარტალი; II კვარტალი III  კვარტალი; IV კვარტალი) 2018 წელი


ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების ოდენობის შესახებ თანამდებობის პირებზე(ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (2014; 2015 და 2016 წლები)

2017 წლის I კვარტალი

II  კვარტალი

III  კვარტალი

IV  კვარტალი

2018 წლის I კვარტალი

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე(ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით) (2014; 2015 და 2016 წლები)

2017 წლის I კვარტალი

II კარტალი

III  კვარტალი

IV  კვარტალი

2018 წლის I კვარტალი

 

ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელების მითითებით

2014 წელი

2015 წელი

2016 წელი

2017 წელი

 

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად (2014; 2015 და 2016 წლები)

2017 წელი
 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად (2014; 2015 და 2016 წლები)
2017 წელი


ცენტრის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი(2015 და 2016 წლები)

2017 წელი
 
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონოსაუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად (2014; 2015 და 2016 წლები)

2017 წელი


უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ცენტრისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია
 
ინფორმაცია ცენტრის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მომღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა
 
საქართველოს კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
 
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ცენტრისთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ


 
 
თქვენთვის საინტერესო

 
covid.ge
call center
 
 
 
ივლისი
2020
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
საინტერესო ბმულები
ყველა სიახლე >>>   
 Created By Intellcomgroup